4. Mannheimer Bubble Soccer (01.04.2017)

Letzte Verlängerung im Finale mit golden goal

3. Mannheimer Bubble Soccer in Mannheim (30.04.2016)

Best of Bubble Soccer Cup in Mannheim (01.05.2014)